Privatlivspolitik:

Jeg fører notater efter hver konsultation. Notaterne er udelukkende til mit professionelle brug. Notaterne er omfattet af min tavshedspligt, og de føres og opbevares i overensstemmelse med reglerne i persondataloven. De slettes helt efter 5 år.

Jeg opbevarer dit telefonnummer i min mobiltelefon anonymiseret, og ligeledes notater om aftaler i min kalender. Evt. sms-kommunikation slettes løbende.