Alle mennesker søger efter formål og betydning. Vi har alle brug for, at nogen ser os og holder af os, og vi har alle oplevelser igennem livet, som præger vores måder at tænke, føle og handle på.

Allerede fra vi bliver født, aktiveres et biologisk og psykologisk grundlæggende behov i os for at være tæt knyttet med vores nære voksne. Vi har brug for dem både fysisk og psykisk, uanset hvordan de er voksne for os.

Vi lærer om vores følelser og krop og sanser igennem denne grundlæggende tilknytning, og vores måder at forholde os til andre mennesker på, bliver grundlagt her. Vores hjerne udvikles i samspil med vores nære voksne.
Hele livet fortsætter vi med at bygge videre på disse grundlæggende erfaringer - igennem de oplevelser og relationer vi får i tilværelsen. De forsvarsmekanismer vi hver især bruger hen ad vejen, dukker op når vi skal passe på os selv og vores følelser.
Der er således altid en dybere meningsfuld grund til, at vi hver især tænker og føler og handler, som vi gør. Og det er altid muligt at lære nyt om sig selv og sin omverden.

Jeg ser hvert menneske i en sammenhængende helhed. Som en del af dets omgivelser. Uanset om vi taler om fortid, nutid eller ønsker for fremtiden. Jeg arbejder for selvværd og livsglæde både nu og på den lange bane.

Terapien bygger således på et psykodynamisk og systemisk grundlag. Jeg tager bl.a. udgangspunkt i tilknytningsteori, teori om neuroaffektiv udvikling, forsvarsmekanismer, personlighedsstruktur, tab og traumer, familie- og gruppedynamik. Læs mere på www.hildebrandinstituttet.dk.

I terapien trækker jeg også på min uddannelse og mine erfaringer som pædagog. Derudover er mit arbejde i CSM Syd-Frivilligdelen også en del af mit videns- og erfaringsgrundlag.

Jeg får jævnligt supervison omkring mig selv og mit arbejde som psykoterapeut.